Motto

České národní obrození bývá označováno jako zázrak, více v knize MVDr. Staňka – Falzifikace a falzifikátoři českých dějin . Toto hnutí podnítilo procesy, jež vyústily ve vznik malého, ale vyspělého státu.

V době Národního obrození bylo v Evropě v podobné situaci jako Češi přibližně 20 dalších národů, např.: Skotové, Welšané, Baskové, Katalánci, Lužičtí Srbové, atd. Většina z nich postupně splnynula s většími celky.

Naším úkolem je zachovat produkty předků, obohatit je, a předat je dalšmí generacím.  

 

Přejít na stránku:  >>> O nás

 

 

Centrum české hudební kultury

neziskový projekt 
Rytmus-a-Jazz
 
Centrum pro hudební vzdělávání, hudební nástroje a hudební tvorbu
 

Kdo jsme

Nezisková občanská iniciativa pracující v souladu s principy křesťanského ekumenismu. Naším fokusem je podpora a rozvoj české a moravské kultury.  Soustředíme se na obory: hudební vzdělávání, hudební nástroje a hudební tvorba. Našimi partnery jsou zejména školy a veřejný sektor.

Naše místo

Je tam, kam nedosáhnou veřejné instituce, a tam kde je to mimo možnosti soukromých subjektů.

Co děláme

Podporujeme oblast hudebního vzdělávání, hudebních nástrojů a hudební tvorby. Spolupracujeme s institucemi, školami, veřejným sektorem, umělci, výrobci i komerčními subjekty. Naše projekty financujeme z výtěžku služeb, z vlastní činnosti, z prostředků od fondů a nadací, veřejného sektoru i od dárců.

Co poskytujeme

  • podporu, metodiku, pomoc a poradenství v hudebních oborech a v souvisejících otázkách právních a ekonomických
  • posudky, poradenství, návrhy a vedení projektů v oblasti kultury
  • podporu projektů souvisejících s kulturou, organizaci eventů, kulturních a vzdělávacích akcí a workshopů, tvorbu metodiky, návrhy a produkci

Co hledáme

Partnery, partnerské instituce, spolupracovníky, odběratele, sympatizanty, podporovatele a zájemce.

 

Přejít na další informace = činnosti, priority, historie

 

Historie "Rytmus a Jazz"

Stručná GENESE činnosti "Rytmus a Jazz"

Geneze "Rytmus a Jazz" v heslech Počátek pedagogické činnosti v letech 1980 až 1985 V této době naši nejstarší členové začali hudebně vzdělávat hudební dorost. Vzdělávání se odehrávaloo: a) soukromě, b) v rámci lektorských úvazků na kulturních domech, c) v rámci učitelských úvazků na státních hudebních školách. V rámcu našich členů probíhaly různé výměny informací, kolegiální setkání a...

 

 

 

 

.

Center for Musical Education, Instruments and Production

Zentrum  für  musikalische  Bildung,  nstrumente  und  Produktion

A  non-governmental,  non profit  Project

 
 

_____ Kalendář akcí _____

Centrum české hudební kultury rozšiřuje řady

01.11.2021 19:56
Centrum české hudební kultury rozšiřuje své...

Akreditace kursu "WoodKlang přístup k orffovským metodám z pohledu 21. století

11.10.2021 10:38
Rytmus-a-jazz.com ve spolupráci s organizací...

Uvedení semináře pro pedagogy Veřejnosprávní a pravní mininum pro učitele

11.06.2021 15:24
Veřejnosprávní a pravní mininum pro učitele Ve...

Duben 2020 - půl roku od založení

21.04.2020 15:47
Je tomu již půl roku od založení String Bandu...

Říjen 2019 - vznik Bandu pražských akademiků

02.10.2019 15:39
Říjen 2019 - vznik Bandu pražských akademiků V...

Změny na stránkách R+J - léto 2018

02.07.2018 11:31
Od 2.7. do 25.8. 2018 jsou na stránkách...

Koncert a vernisáž - 12. června 2018

12.06.2018 16:00
12. června 2018 proběhly v Praze na Veleslavíně...

Meeting - Československý ústav zahraniční

06.06.2018 13:00
Rytmus-a-jazz ve spolupráci s Československým...

Zakončení prvního cyklu Akademie pro seniory

01.06.2018 12:04
V červnu 2018 proběhlo několik desítek...

Publikace: Kultura a její správa v Česku

01.02.2018 22:19
Rytmus-a-jazz se v roce 2018 zapojil do přípravy...
1 | 2 >>