WoodKlang

Dřevo a zvuk   /   Wood and Sound

 

OTEVŘENÝ KONCEPT HUDEBNÍ KULTURY

Hlavní oblasti působnosti:

●  hudební výchova a zvuková terapie

●  duševní a duchovní rozvoj

●  hudební nástroje a hudební tvorba

 

Autor a koordinátor konceptu: Michal Filek

1.část ______________________________ Myšlenková východiska a úvahy

Úvodní otázka a odpověď

Proč svět potřebuje další koncepce výchovy hudebnosti? Vždyť toho už bylo tolik napsáno  .....   Hudebnost a cit pro hudbu jsou sice v základu stále stejné, mění se však podmínky a kulisy, ve kterých se hudba hraje, mění se její barvy, kontrasty, i jejích vnímání, možnosti a také účel, a mění se také schopnost lidí vnímat realitu kolem sebe. Zároveň zapadají představy a pohledy předchozích generací na svět kolem nás, a mění se také společnost, jež je pro hudbu kulisou i živnou půdou. Co bylo kdysi běžné, stává se vzácným, a to i z pohledu lidských schopností, naopak věci dříve nepředstavitelné se staly realitou. Co bylo kdysi modré, jeví se dnes spíše fialové, nové barvy přibyly, staré, pěkné barvy blednou a pokud s tím něco neuděláme, zmizí nadobro. Ten kdo má (nejen hudební) zkušenosti, nebojí se, a ví jak své myšlenky předat, by se do těchto procesů měl zapojit. Možná že za sto let se budou věci jevit úplně jinak, ale v naší době bychom hudbu a hudebnost měli uchopit určitým, nám vlastním způsobem.

2.část ______________________________ Krátká cvičení a metodické návody

Tato část „Cvičení a muzicírování“ sleduje postup od jednoduššího ke složitějšímu.

Důležitost lektora při nácviku spočívá v tom, že zajišťuje, aby bylo zároveň zajištěno více okolností:

  • správně rozhodnout, zda studenti dané cvičení mohou zvládnout,
  • odstranění zábran studentů a přitom zachování soustředěnosti,
  • hravost, avšak ne vyrušování,
  • žádný stres, ale přitom morálka.

Pouze v takovém prostření se může rozvíjet hudební inteligence, společenské dovednosti, intelekt i určitý smyl pro vyšší hodnoty, či spiritualitu. Jeho dlouhodobé působení lze přirovnat k procesu, při němž se z jemných, téměř nehmotných částí staví sofistikované dílo, podobně jako když, se očko, po očku plete vlákno a vznikne teplý svetr. Kombinace „vyladění-zklidnění-nácvik“ může při dlouhodobém působení přinášet terapeutické a léčebné efekty = kultivace řeči, lepší čtení a psaní, schopnost koncentrace, apod.          

 

3.část ______________________________ Delší skladby konceptu WoodKlang

4.část ______________________________ Hudební nástroje pro výuku a hru

Instrumentář WoodKlang v roce 2020

Hudební nástroje koncepce WoodKlang:

Ideové texty a návody:

Stránky prodejce nástrojů WoodKlang:

Hudební výuka WoodKlang

využívá „ozvučené nohy“

od dodavatele