Pořad pro seniory

Pro duševní svěžest

Pořad / seminář, je pásmem slova a zvukových cvičení o délce 2 x 45 minut.
Principem a smyslem je pomoci starším lidem rozvíjet, či nezapomínat své motorické achopnosti a své vnímání okolí.

Cvičení zde slouží k navazování nových kontaktů, tréninku paměti, samoléčení, relaxaci, a také k cestě k duchovní podstatě světa. Hledání motorických a duševních schopností pomáhá obnovovat vazby intuice-paměť-ucho–oko–hmat–pohyb, což zde probíhá zábyvnou formou. Postupy, informace, či dovednosti, které si posluchači osvojí, muhou sloužit nejenom zdravým lidem, ale také postiženým, nebo lidem po různých příhodách a úrazech.     

Problémem některých seniorů bývá to, že občas ztrácejí kontakt se světem. Seninář je prostředkem, který lze velmi dobře využít k relaxaci, zábavě, či jako způsobu pro nalezení vlastních zdrojů vnitřní energie. Odcizování se tepu okolního světa u seniorů často navozuje odcizení se lidem, což vede k pasivitě, od níž je krok ke špatným náladám, či nemocem. Současně s nedostatkem aktivity se nejen u starých, ale také u starých lidí projevuje ochabování motorických funkcí. S tím souvisí ochabování postřehu, ztráta rychlosti pohybu a uvažování. Tyto pořady tak mohou osobám vyššího věku ukázat, jak na sobě pracovat, aby si uchopat schopnosti, které je opouští.

Absolvováním jednoho pořadu / semináře může celí věc skončit, ale nemusí, pořad je možné opakovat a zvyšovat intenzitu cvičení.
Pořad lze pojmout také jako jedno, či dvoudenní workshop.

 

Přejít na:
>>> Hudební pedagogika pro děti
>>> Hudební pedagogika pro učitele
>>> WoodKlang - koncept rozvoje vnímání hudby

>>> Kontakt pro objednávky


České hudebni nástroje pro výuku

Pro dospělé publikum

Přednáška o hudbě 20.století

Poslechová hodina, ukázky, videa SPIRITUÁL Paul Robeson / Let My People Go    https://youtu.be/gtLcELU1brA     Armstrong / Let My People Go   https://youtu.be/uxmyzVzsmwY   GOSPEL Mahalia Jackson / Oh Happy Day  ...