R+J získává prostředky zejména prostřednictvím poskytování odborných služeb.

Odborné služby a poradenství

Specifikace služby:

Posudky efektivnosti, kvality či prospěšnosti projektů, koncepcí či opatření v kulturní oblasti v oblasti umělecké výchovy a pedagogiky v obecní, komunální a korporátní projekty v...

Specifikace služby:

Návrhy - doporučení postupů, směřování nebo přímé návrhy zadání. Týká se zejména nákupů vybavení, oprav nebo výroby. Cenové odhady - stanovení škod, odhad stávanící ceny podle účetních postupů,...

Specifikace služby:

Projektové návrhy a poradenství v kulturní oblasti v oblasti umělecké výchovy a pedagogiky v obecní, komunální a korporátní projekty v kultuře systémová řešení pro municipality

Specifikace služby:

Koordinace tzv. kulatých stolů (round tables) - rady, konzultace a koordinace v rámci porad a jednání veřejného sektoru, zájmových organizací a občanských iniciativ. Školení na pracovišti pro...

Odborná výuka v oblasti kultury

Úvod do kulturní regionalistiky - vzdělávací cyklus

Úvod do KULTURNÍ REGIONALISTIKY - osnova vzdělávacího cyklu (pohled odráží také specifika ČR) Blok 1: Úvod do tématu, vymezení základních pojmů, teorie regionu a kulturního regionu, pojem regionální kultury, typy regionů, regionalizace, regionální identita. Blok 2: Regionální a oblastní kulturní...