R+J získává prostředky zejména prostřednictvím poskytování odborných služeb.

Odborné služby a poradenství

Specifikace služby:

Posudky efektivnosti, kvality či prospěšnosti projektů, koncepcí či opatření v kulturní oblasti v oblasti umělecké výchovy a pedagogiky v obecní, komunální a korporátní projekty v...

Specifikace služby:

Návrhy pro vybavení hudebními nástroji a zvukovým zařízením Návrhy - doporučení postupů, směřování nebo přímé návrhy zadání. Týká se zejména nákupů vybavení, oprav nebo výroby. Cenové odhady -...

Specifikace služby:

Projektové poradenství a návrhy v oblasti kultury v kulturní oblasti v oblasti umělecké výchovy a pedagogiky v obecní, komunální a korporátní projekty v kultuře systémová řešení pro...

Specifikace služby:

Koordinace, školení a semináře Koordinace tzv. kulatých stolů (round tables) - rady, konzultace a koordinace v rámci porad a jednání veřejného sektoru, zájmových organizací a občanských...

Vzdělávání v oblasti kultury

Úvod do KULTURNÍ REGIONALISTIKY - vzdělávací cyklus

Úvod do KULTURNÍ REGIONALISTIKY - osnova vzdělávacího cyklu (pohled odráží také specifika ČR) Blok 1: Úvod do tématu, vymezení základních pojmů, teorie regionu a kulturního regionu, pojem regionální kultury, typy regionů, regionalizace, regionální identita. Blok 2: Regionální a oblastní kulturní...