Stručná GENESE činnosti "Rytmus a Jazz"

Geneze "Rytmus a Jazz"

Počátek pedagogické činnosti v letech 1980 až 1985

V této době naši starší členové začali vzdělávat hudební dorost: a) soukromě, b) v rámci lektorské a učitelské práce, c) takzvanými "výchovnými koncerty".

Počátek koordinované práce

V roce 1992 vznikl právní subjekt byla Media Market Agentura, která RAJ od té doby smluvně zastřešovala. Těžištěm práce se staly:

  • pořádání hudebních akcí
  • výroba a design hudebních nástrojů
  • hudební pedagogika
  • výchovné koncerty pro školy
  • konzultace pro veřejné i soukromé subjekty

Rok 2001

V tomto roce projekt RAJ výrazně rozšířil své činnosti, byla zavedena výuka zpěvu (lektor: Marie Filková) a RAJ začal také se vzděláváním učitelů. RAJ začal se zaměřil také na zprostředkování hudby do pražských restaurací a do cizineckého ruchu. Rozšířila se také práce v oblasti hudebních nástrojů a RAJ, zejména prostřednictvím Ing. M.Filka začal RAJ spolupracovat s německou firmou www.warwick.de .

Rok 2002

V létě 2002 postihla Prahu katastrofální povodeň. Ta se stala osudnou i pro peodukci naší agentury, z níž se financovaly programy RAJ. Povodeň zničila technické vybavení v různých klubech a restauracích a zároveň způsobila úpadek těchto podniků. Důsledkem toho se program RAJ od roku 2002 koncentruje na: A) hudební nástroje, B) hudební pedagogiku. Spolupráce s firmou Warvick vygradovala v roce 2004, kdy byl Ing. Filek jmenován do funkce Warwick Vice Presicenta pro oblast České a Slovenské republiky. RAJ měl díky tomu možnost spolupracovat s ca.50 výrobci a 350 prodekci hudebních nástrojů.

Rok 2012

Od roku 2012 se RAJ opět dostáví do původních kolejí z doby před povodní.

Posudky projektů v oblasti kultury

Návrhy a odborná činnost v oblasti hudebních nástrojů, aparatur a příslušenství

Tvorba projektů kulturní oblasti pro státní a veřejný sektor

Vývoba a návrhy hudebních nástrojů

Hudební vzdělávání    pořady pro děti pro seniory pro učitele