Služba pro kulturní oblast veřejného sektoru

30.08.2016 22:21

Asociace RaJ poskytuje tuto službu zejména zastupitelstvům obcí a příspěvkovým organizacím. V jejím rámci je provedena diagnostika kulturního prostředí, posouzeny silné a slabé stránky, vysloveny návrhy a doporučení, popřípadě jsou vyrobeny komplexní návrhy toho, jak řešit konkrétní situaci daného zadavatele.

                Služba se opírá o mnohaleté zkušenosti členů týmu asociace, a o jejich znalosti v umělecké oblasti, v právní a správní oblasti, v oblasti dotační politiky, regionální nebo podpůrné politiky.