Nová služba RaJ pro kulturní oblast: posudky a konzultace kulturních aktivit

30.08.2016 22:21

Nová služba je k dispozici od 1.1.2017

Služba spočívá v provedení diagnostiky kulturního prostředí daného projektu, posouzení silných a slabých stránek, předložení návrhů a doporučení, popřípadě vyrobení komplexních návrhů toho, jak řešit konkrétní situaci daného zadavatele. RaJ poskytuje tuto službu zejména obcím a jejich příspěvkovým organizacím. Služba se opírá o mnohaleté zkušenosti členů týmu asociace, a o jejich znalosti v umělecké oblasti, v právní a správní oblasti, v oblasti dotační politiky, regionální nebo podpůrné politiky.