Akreditace kursu "WoodKlang přístup k orffovským metodám z pohledu 21. století

11.10.2021 10:38

Rytmus-a-jazz.com ve spolupráci s organizací www.infracz.cz začali spolupracovat na akreditaci kursu, jež představuje metody a myšlenky, jak aktuální formou prezentovat jádro orffovských metod, a dát této modernizované koncepci ucelenou formu. Více: koncept WoodKlang https://www.rytmus-a-jazz.com/koncept-woodklang/  nebo https://woodklang-cz.webnode.cz/ .