Tým BANDU a organizace

Tým BANDU a organizace

Tým BANDU

Vedoucí - jedná v zastoupení Bandu, uzavírá smluvní vztahy, dohlíží na plnění závazků, vede agendy.  
Manažer přátel a hostů - činnosti Klubu, agendy členů, hostů a přátel, kontakty a vyhledávání nových.  
Marketingový specialista - image BANDU, kampaně, reklamní předměty, sponzoři, donátoři, partneři.
Účetní - dohled nad neziskovostí projektu, daně, účetnictví, poradenství.
Cestovní manažer a organizátor - práce v terénu, dohled na akcích, zajišťování akcí.

Financování BANDU

Členové Bandu hrají zdarma, hradí se jim náklady a náhrada za vynaložený čas.

Příklady nákladů

Amortizace nástrojů = 0,6 % z obvyklé ceny vybavení (32.000-kč) za hodinu vystoupení  (192 Kč / hodina) .
Amortizace kostýmů = 0,6 % z obvyklé ceny vybavení (5.000-kč) za hodinu vystoupení (30 Kč / hodina) .
Dopravné = 14 Kč/Km / auto
Další náklady = ubytování, stravné, parkovné, čas strávený prací pro TÝM, apod.
Vynaložený čas = čas je nákladem a součástí vynaloženého času jsou zejména hrací časy, dále časy strávené cestováním a prostoji, jež nastávají například pokud kapela má dorazit na zvukovou zkoušku v předstihu před vystoupením. Náklad na jednu hodinu je paušálně 280,- Kč na osobu. 

Odměňování členů produkčního týmu

Výnosy BANDU se reinvestují do nákladů a členům produkčního týmu se proplácí část výnosů jako náklad na vynaložený čas.

 

KLIKNĚTE pro pokračování na stránku: "Pořad pro seniory"

 

KLIKNĚTE pro pokračování na stránku: "Rytmus v jazzu - Swing a jazz pro celou rodinu"

 

Přejít na:

Co je String Band Pražských Akademiků

>>> https://www.rytmus-a-jazz.com/products/string-band-of-prague-academics/

Staňte se členy nebo přáteli String Bandu Pražských Akademiků

>>> https://www.rytmus-a-jazz.com/products/aktivity-a-projekty-string-bandu-prazskych-akademiku/

Pořady pro seniory

>>> https://www.rytmus-a-jazz.com/porady-seniorum/

Kontakty pro objednávky

>>> https://www.rytmus-a-jazz.com/kontakt/

Internetový rozcestník: https://stringbandprazskychakademiku.webnode.cz/