Ceník a služby String Bandu Pražských Akademiků

Ceník a služby String Bandu Pražských Akademiků

Úvodní informace

Členové Bandu hrají zdarma, proplácí se jim však náklady, dopravné, stravné a náhrady za čas vynaložený nad rámec hracího času.

Využití prostředků získaných ve prospěch projektu

Vybavení, pronájmy, náhrady, náklady, stravné, dopravné, telefonování, atd.

 

Ceny účtované za vystoupení BANDU:

a) Dopravné = 12,50-Kč/Km

Dopravné v Praze: paušálně 40-Km = 500-Kč

Struktura kalkulace dopravy: paušál 500-Kč + cena vzdálenosti od hranice Hl.m.Prahy  

b) Náklady na amortizaci a hrací čas = 700-Kč / hodina a osoba 

c) Náklady na prostoje nebo cestování = 350-Kč na osobu a hodinu

d) Stravné při akcích nad 3 hodiny

e) Další náklady a požadavky odběratele

Čas  a náklady nad rámec hracího času

Tento čas BANDU je nákladem. Nejedná se však o hrací časy, nýbrž o časy strávené cestováním a různými prostoji, například pokud si pořadatel přeje, aby kapela dorazila na zvukovou zkoušku v předstihu před vystoupením. Náklad na jednu hodinu cestování nebo prostojů a osobu je 350-Kč. 

Pokud je čas prostoje na místě vice než 3 hodiny hradí objednatel:

a) hotelový pokoj, b) občerstvení pro hudebníky a cestovní tým.

 

Služby a benefity pro dorostence BANDU, členy fanklubu BANDU a hosty BANDU

Skupinové lekce kytary

Lekce se organizuje v SADÁCH pro skupiny kytaristů po ca. 5 osobách, jejichž členové by měli mít zhruba podobnou úroveň znalostí a dovedností.

Lekce trvá 1 hodinu a 30 minut

Každý jeden student za lekci zaplatí 160-Kč

Výstupem sady lekcí může být společné vystoupení, či aktivní účast na akcích BANDU.

Každá SADA obsahuje 15 lekcí.

Certifikace a typy kurzů

A) Absolvent kurzu pro začínající kytaristy.

B) Absolvent kurzu pro středně pokročilé kytaristy a samouky.

C) Absolvent doplňkového kurzu pro aktivní kytaristy s výukou harmonie a improvizace. 

Zvýhodněný nákup nástrojů a vybavení, včetně poradenství

Produkční tým BANDU vyhledává možnosti, jak BANDU a okruhu jeho příznivců zajistit nástroje za nižší ceny, než by za ně zaplatili v běžném obchodě. V jednání jsou různé formy hromadných nebo individuálních nákupů nebo nákupů za zvýhodněných podmínek.

V případě hromadných nákupů

musí být splněna podmínka naplnění určitým počtem účastníků.

V případě nákupů za zvýhodněných podmínek

by měl být nakupující zapojen do činnosti BANDU a například tím, že pomáhá BANDU s realizací hudebních akcí, pomáhá s propagací nebo se podle svých možností a schopností zapojuje jiným způsobem prospěšným BANDU.

Pokračovat dále >>>

 

Přejít na:

>>> Aktivity a projekty String Bandu Pražských Akademiků
>>> Struktura String Bandu Pražských Akademiků
>>> Produkce String Bandu Pražských Akademiků

>>> String Band Pražských Akademiků

>>> Pořady pro seniory

>>> Kontakt pro objednávky