String Band of Prague Academics

String Band of Prague Academics

Co je String Band Pražských Akademiků

BAND je neziskovou, veřejně prospěšnou kulturní aktivitou (podle § 146 NOZ) na podporu a propagaci české hudební kultury, podporu dobrých mezilidských vztahů a předávání radosti z muzicírování. Veškeré příjmy BANDU jsou transferovány do nákladů na muzicírování na podporu české hudební kultury nebo do provozu projektu.     

BAND se skládá z Pražanů - hudebníků, jež se zúčastnili projektu AKADEMIE SENIORŮ Hl.m.Prahy organizované pražským magistrátem. V rámci vzniku BANDU vyšlo současně najevo, že všichni účastníci projektu jsou zároveň majiteli nějakého akademického gradusu, všichni členové BANDU tedy vlastní nějaký akademický titul: doktor, inženýr a podobně. Přídomek AKADEMICKÝ tak pro BAND platí dvojnásobně.   

Pokračovat dále >>>

 

Přejít na:

 >>> Aktivity a projekty String Bandu Pražských Akademiků
>>> Struktura String Bandu Pražských Akademiků
>>> Produkce String Bandu Pražských Akademiků

>>> Ceník a služby String Bandu Pražských Akademíků

>>> Pořady pro seniory

>>> Kontakt pro objednávky