Rytmus v jazzu - Swing a jazz pro celou rodinu

Rytmus v jazzu - Swing a jazz pro celou rodinu

Tento koncertní workshop patří mezi rodinné akce

Pořad tématicky vychází z koncertů „Rytmus a Jazz“ školám, a může potěšit malé i velké diváky. Je upraven tak, aby nabídl zajímavý obsah také dospělým. Dospělé publikum si připomene rytmy rumby, samby, latinskoamerickou hudbu, jazz, rock nebo funky a má možnost se na rytmu aktivně podílet.
    Účastníci si vyzkoušejí různé rytmy a všichni společně mohou dupat, tleskat, zpívat a rytmizováním doprovázet kapelu. Ti nejšikovnější si z koncertu odnesou památku v podobě jednoduchého perkusního nástroje, aby mohly v rytmických pokusech dále pokračovat. Pořad lze pojmout jako zábavu pro stojící publikum na akcích pod širým nebem nebo jako show v sálech, kde se sedí. Při obou koncepcích se publikum do hudby zapojí, rozdělí se na několik rytmických skupin, a tvoří rytmus či melodie. Umělci posluchače postupně seznamují s různými typy rytmů a hudebních stylů.

Koncert je uváděn v duchu interaktivní koncepce, s otázky mi a zapojením publika. Zpěv a hra na tělo jsou druhým tématem pořadu. Každý přeci umí pískat, zpívat nebo tleskat. Pořad je v délce trvání buďto 80 minut bez přestávky nebo nebo 2 x 40 minut s malou pauzou na občerstvení.

Program v kostce:
Samba
Rumba
Swing
Bossa nova
Rokenrol
Walz
Funky
Rytmické pokusy dětí i dospělých
Hra rytmických týmů
Sólo
Dirigování
Společné rytmizování
Tleskáním, luskání
Zpěv
Délka pořadu je cca 80 min.

 

>>> Kontakt pro objednávky