Specifikace služby:

Specifikace služby:
  • Koordinace tzv. kulatých stolů (round tables) - rady, konzultace a koordinace v rámci porad a jednání veřejného sektoru, zájmových organizací a občanských iniciativ.
  • Školení na pracovišti pro kulturní pracovníky veřejného sektoru (in company training) - semináře v přímo místě projektu, či sídle organizace
  • Koordinační semináře - tématické kulturní školení mimo pracoviště