Stručná GENESE činnosti "Rytmus a Jazz"

01.05.2017 11:29
Geneze "Rytmus a Jazz" v heslech

Počátek pedagogické činnosti v letech 1980 až 1985

V této době naši nejstarší členové začali hudebně vzdělávat hudební dorost. Vzdělávání se odehrávaloo: a) soukromě, b) v rámci lektorských úvazků na kulturních domech, c) v rámci učitelských úvazků na státních hudebních školách. V rámcu našich členů probíhaly různé výměny informací, kolegiální setkání a koordinované akce.

Počátek oficiálních aktivit

V roce 1992 byla založena zastřešující projektu RAJ - Media Market Agentura, od této doby se aktivity RAJ postupně rozšířily na:

  • agenturní činnost v hudební oblasti
  • výroba a opravy hudebních nástrojů
  • výuka hudby a související pedagogická činnost
  • organizace výchovných koncertů pro školy
  • konzultace v oborech: hudba, kultura, hudební nástroje, umělecké projekty

Rok 2001

V tomto roce projekt RAJ výrazně rozšířil své činnosti, výuka se rozšířila o nové obory, přibyly pořady a o hudebních nástrojích, byla zavedena výuka zpěvu (lektor: Marie Filková) RAJ začal také se vzděláváním učitelů a rozšířilo se portfolio ageturní činnosti. RAJ začal ve větší míře dodávat umělce a soubory do pražských podniků a pro cizinecký ruch v Praze. Také se rozšířila činnost v oblasti hudebních nástrojů a RAJ, zejména prostřednictvím M.Filka začal RAJ  intenzivně spolupracovat s německým výrobcem a prodejcem www.warwick.de .

Rok 2002

V létě 2002 postihla Prahu katastrofální povodeň. Ta se stala osudnou i pro část ageturních programů RAJ a také pro jeho investice. Povodeň zničila technické vybavení, které měl RAJ v různých klubech a restauracích a zároveň způsobila úpadek těchto podniků. Důsledkem toho se program RAJ os roku 2002 koncentruje zejména dvěma směry: A) hudební nástroje, B) hudební pedagogika. Spolupráce s firmou Warvick vygradovla v roce 2005, kdy byl Michal Filek jmenován do funkce Warwick Vice Presicenta pro oblast České a Slovenské republiky. RAJ měl díky tomu možnost spoluptacovat jen v oblasti ČR/SR s asi 50 výrobci a 350 prodekci hudebních nástrojů a příslušenství.

Rok 2012

Od roku 2012 se RAJ zabývá průřezem činností v rámci hudebního vzdělávání, hudební tvorby a hudebních nástrojů.

Posudky projektů v oblasti kultury

Návrhy a odborná činnost v oblasti hudebních nástrojů, aparatur a příslušenství

Tvorba projektů kulturní oblasti pro státní a veřejný sektor

Vývoba a návrhy hudebních nástrojů

Hudební vzdělávání    pořady pro děti pro seniory pro učitele