Pořady pro seniory

Pořady pro duševní svěžest

Semináře pro sátileté
Tyto pořady jsou pásmy slova, ukázek a cvičení o délce 2x 45 minut nebo 4x 45 nimut a podobně.
Obsahem o seminářů je pomoci starším lidem najít nové cesty využít to, čím jsou obklopeni na každém kroku, k navazování nových kontaktů, tréning paměti, léčení, uvolnění a také k její duchovní podstatě. Hledání motorických a duševních schopností pomáhá obnovovat vazby intuice-paměť-ucho–oko–hmat–pohyb, což zde probíhá nenásilnou formou. Postupy, informace, či dovednosti, které si posluchači osvojí slouží nejenom zdravým lidem, ale také postiženým, nebo lidem to různých příhodách a úrazech.     

Problémem některých seniorů bývá to, že občas ztrácejí kontakt se světem. Senináře jsou prostředkem, který lze velmi dobře využít k relaxaci, zábavě, či jako způsobu pro nalezení vlastních zdrojů vnitřní energie. Odcizování se tepu okolního světa se často stává také odcizením se tepu okolních lidí, což může vést k pasivitě, od které je krok ke špatným náladám, či nemocem. Současně s nedostatkem aktivit se nejen u starých, ale také u mladých starých lidí projevuje ochabování motorických funkcí. S tím souvisí ochabování postřehu, ztráta rychlosti pohybu a také uvažování. Tyto pořady mohou dát návod osobám vyššího věku, jak na sobě pracovat, aby nabyli schopnosti, které je opustily.

Absolvováním jednoho semináře věc může skončit, ale nemusí. Pro ty, kteří budou chtít jsou připraveny další pořady.
Pořad lze pojmout také jako jedno, či dvoudenní workshop.

Vzdělávací pořady a semináře

Jazz a latino americká hudba, seminář + praktický kurz.  Osnova pořadu: klikněte SEM.

Úvod do kulturní regionalistiky Osnova pořadu: klikněte SEM.

Vývoj a struktura veřejné správy

Správní řád a jeho aplikace

Němčina + seznámení se současnou německou společností

 

České hudebni nástroje pro výuku a terapii