Veřejnosprávní a právní minimum pro učitele - jednodenní prezenční seminář

Veřejnosprávní a právní minimum pro učitele - jednodenní prezenční seminář

Veřejnosprávní a právní minimum pro učitele - jednodenní prezenční seminář

Lektor: Ing. Bc. Michal Filek

Délka kursu: v rozsahu osmi vyučovacích hodin ve 4 blocích

Kurz je vhodný jak pro vedoucí pedagogické pracovníky, tak pro učitele na školách.

Vzdělávací cíle:
-    Seznámit učitele se základy právního systému a principy právního myšlení.
-    Seznámit učitele se strukturou veřejnosprávní oblasti ČR s důrazem na oblast školství, a na oblasti na ně navazující, zejména se bude jednat o přiblížení struktur, aktérů, jejich filosofií a cílů.
-    Seznámit učitele s důležitými momenty, jež musí školská organizace respektovat a úkony, jež je třeba ze zákona provádět a také s ukotvením daných problematik v našem právním systému (správní řízení, přestupky, archivace, ochrana osobních údajů, bezpečnost, autorská práva, oblast dotací a veřejných zakázek, vztah k ČSI, a pod.).
-    Podat ucelený přehled alespoň o těch nejdůležitějších právních předpisech, jejichž znalost je zapotřebí a) pro řadové pedagogické pracovníky nebo b) pro pracovníky, jež ve školství vykonávají manažerské činnosti.


Místo konání: kurz je realizován v prostorách škol, případně dalších smluvních partnerů.

Počet zúčastněných: maximálně  20 osob a minimálně 8 účastníků osob. Kurz je vhodný jak pro vedoucí pedagogické pracovníky, tak pro učitele na školách.

Cílová skupina:
-    ředitelé škol a školských zařízení
-    učitelé ZUŠ
-    učitelé 1. stupně ZŠ
-    učitelé 2. stupně ZŠ
-    učitelé gymnázií
-    učitelé konzervatoří a VOŠ
-    učitelé SŠ a SUŠ

 

Cenu semináře Vám zašleme na vyžádání, liší se podle počtu osob.

>>> Kontakt pro objednávky