Rytmus a Jazz - interaktivní přednáška pro 1. stupeň ZŠ

Přednáškový workshop s ukázkami rytmu, kombinovaný s individuální výukou.

Tato interaktivní přednáška zahrnuje ukázky hudebních rytmů a skladeb, které se v běžné produkci rádia či televize nevyskytují a především se věnuje jejich rytmické stránce. Je určena do poslucháren, pro maximálně 50 dětí, nebo studentů.

Tento přednáškový workshop má tři verze, upravené pro I.stupeň, pro II. stupeň a pro střední školy.

Jeho koncepce volně navazuje na koncertní workshop, viz: www.rytmus-a-jazz.webnode.cz/verze-koncertu/ . Velmi přínosné například je, realizovat nejprve v kulturním domě koncert pro celou školu a potom zorganizovat pro vybrané děti, které se o rytmus blíže zajímají tento přednáškový workshop s více individuálním přístupem.

Délka pořadu cca 50 min.