POŘAD: Kontrabas neboli basa

POŘAD:  Kontrabas neboli basa

Kontrabas neboli basa

  • Jak vzniká nejhlubší smyčcový nástroj
  • Jak se na kontrabas hraje.
  • Jaký je rozdíl mezi konstrukcí houslí a kontrabasu    
  • Jak se jmenují struny kontrabasu
  • a další otázka a odpovědi

Pořad trvá 45 minut
V rámci volného pokračování pořadu lze poskytnout rady, jak kontrabas vyrobit.
Na pořad lze dále navázat hudebním pokračováním s ukázkami hry na kontrabas v různých stylech hudby.