Otázky a odpovědi

Jaké jsou vaše zkušenosti s pořady pro děti a mládež?

Náš tým hudebníků a produkce se výchovnými koncerty a tvorbou pro mládež se zabývá již od poloviny devadesátých let, do této doby jsme zrealizovali téměř tisícovku akcí. Díky těmto zkušenostem můžeme nyní dobře posoudit, jak na tom naše děti jsou po stránce muzikality a schopnosti tvořit hudbu.

Co dětem chybí nejvíce?

RYTMUS !

Proto vzniknul tento nový koncept, který je věnován přirozenému zvuku hudebních nástrojů, hudbě, hudebním nástrojům a hlavně rytmu. Na konceptu jazzu a jihoamerické hudby si zde posluchači zlepší rytmické cítění, vyzkouší si principy tvorby zvuku a procvičí si kolektivní rytmickou souhru. V průběhu koncertu vznikne z dětí rytmický orchestr a někteří budou mít možnost zahrát si společně s hudebníky přímo na pódiu.

Co je pořad "Rytmus a Jazz" ?

Projekt Rytmus a Jazz je klasickou, živou koncertní produkcí a zároveň je to interaktivní hudební show s průvodním slovem a s aktivním zapojením posluchačů. Ti si během koncertu poslechnou několik jazzových, latino amerických a afro-amerických skladeb a také budou mít možnost, vytvořit společně s hudebníky, doprovodnou, rytmickou sekci kapely. Mládežnický perkusní orchestr bude aktivně spolupodílet na vystoupení.

Co se děti v pořadech naučí?

Žáci se během koncertu podílejí na rytmu hudebních žánrů, se kterým se běžně nesetkávají, zábavnou formou se naučí rozpoznat různé druhy rytmů a také si vyzkouší, jak se udržet po celou skladbu v rytmu. V rámci koncertu proběhne soutěž rytmických týmů, nejlepší hráči budou odměněni malým perkusním nástrojem. Účastníci si prohloubí muzikálnost, vyzkouší si souhru a upevní rytmické cítění rytmus. Společné rytmizování pomůže kolektivu vytvořit duch týmové spolupráce, zlepšuje schopnost soustředění a je také výborným prostředkem pro relaxaci, či odreagování. Hudebníci, kteří zároveň akci moderují, se stávají dirigenty a koordinátory společného muzicírování komunikují s dětmi a pomáhají jim s rytmickými pokusy.

Jací hudebnící v pořadech vystupují?

Zúčastnění umělci jsou vyškolenými absolventy renomovaných hudebních ústavů, více o nich a jejich projektech na stránkách www.mma-prague.cz. Vedle koncertování jsou všichni také aktivními zkušenými pedagogy, s praxí v pořádání seminářů a ve výuce jednotlivců i kolektivů. To jim dodává nejen odpovídající erudici, ale také dobrou znalost práce s mladými lidmi. Své zkušenosti využívají k dosažení cíle, který je asi hlavní metou každého pedagoga: vzbudit opravdový zájem či u některých posluchačů dokonce zažehnout plamen celoživotní vášně pro hudbu.

Jakým způsobem se s publikem pracuje?

Workshop, to je aktivní zapojení žáků pomocí rytmických a perkusních nástrojů. Pro pochopení rytmického tepu hudby, si posluchač některé věci potřebuje ověřit v praxi. Ideální možností je zkoušet přímo, a to během tohoto koncertu, společně s muzikanty. Žáci a studenti proto dostanou k dispozici jednoduché rytmické nástroje, v některých případech i notový materiál. Vytvoří rytmické týmy a budou pracovat s rytmem podle schopností své věkové kategorie, jednoduchý i obtížnější rytmus. Většina z nich se tak v této dovednosti zdokonalí. Na koncertu se procvičí pouze základní postupy, další už je na nich. Dále mohou zkoušet doma, na hodinách hudební výchovy nebo se svou kapelou.

Není v sálu příliš hlučno?

Děti se správnou komunikací a aktivním přístupem samy přesvědčí, že jsou schopny hudbu nejen poslouchat, ale také ji tvořit. Učitelé se přitom nemusí obávat, že na koncertě díky tom vznikne nezvladatelná, či příliš hlučná atmosféra, protože, kdo si hraje, nezlobí a navíc, koncert je vedený zkušenými průvodci.

Jak se může zapojit učitel?

Vítáme aktivní pedagogy. Ti, kteří budou mít zájem, se mohou sami zapojit a spolupracovat na průběhu koncertu. Pořad sice má svůj daný scénář, ale pro spolupráci kantorů je v něm také místo.