Orffova školička pro nejmenší

Komorní pořad pro děti od 4 do 7 let

Tato komorní verze koncertu pro nejmenší využívá Orffovu metodiku, kterou členové sdružení Rytmus-a-Jazz zmodernizovali a přizpůsobili současné praxi.
Autoři pořadu čerpají nejen z české Orffovy školy, ale také ze světového fondu hudby a hudebních nástrojů a jejich cílem je poskytnout začátkům muzicírování dětí to nejlepší. Děti se zábavnou formou učí hře na tělo, na ozvěnu, procvičují správné dýchání a deklamování. Nejdříve za pomoci říkadel a jednoduchých písniček, později přidají také jednoduché Orffovy nástroje a speciální bubínky a vytvoří rytmický orchestr.
Tento pořad je výborný také pro děti s logopedickými vadami.
Délka pořadu cca 50 min.