Muzika je jenom jedna, aneb jak je to s hudebními škatulkami - pro 1. stupeň

Koncert pro žáky I. stupně základních škol a pro speciální školy
Tento koncert se věnuje hranicím mezi hudebními žánry, které vytvářejí zbytečnou bariéru ve vnímání hudby. Hudba je jen jedna -dobrá, nebo -špatná a hudební styly a žánry jsou pouze jakýmsi vodítkem, jak se v ní vyznat.
Žáci si při koncertu poslechnou živé hraní a uvědomí si, kde končí jeden a začíná druhý styl. Od lidovek a folklóru přes klasiku a jazz. Koncert je opět interaktivní, děti se svými znalostmi a hudebními dovednostmi zapojí. Opět za pomoci asistentky, která jim pomáhá při hudebních pokusech.
Pořad doplňuje osnovy hudební výchovy. Délka pořadu je cca 50 min.