Woodklang - alternativní přístup k orffovským metodám Jak na Rytmus a Jazz - jednodenní

Woodklang - alternativní přístup k orffovským metodám Jak na Rytmus a Jazz - jednodenní

Woodklang - alternativní přístup k orffovským metodám - jednodenní

Přednáškový pořad určený učitelům a vychovatelům

Jednodenní pořad o délce 8 x 45 minut. Lektor: Ing. Bc. Michal Filek

Forma: Prezenční seminář nebo Webinář

Seminář se zabývá základními principy originálního konceptu, jež si klade za cíl rozvíjet hudebnost a duševní potenciál žáků, studentů, či seniorů způsobem, odpovídajícím potřebám 21. století. Koncept se opírá o souhrn orffovských metod, a o metody používané v pedagogice, modernizuje je, a přidává k nim poznatky z oblastí:  hudební terapie, amatérské muzicírování, umělecká praxe, a duševní rozvoj.

Jeho smyslem poskytnout inspiraci těm učitelům, kteří hledají nové cesty, jak pracovat s mládeží a prezentovat jí hudbu a rytmus. A to nejen současnou hudbu, ale například také klasiku. Pořad ukazuje, jak lze pracovat s různými hudebními styly, nebo jak lze pojmout záležitost tak tradiční, jako je Orffova škola, její rytmický potenciál a instrumentář

Témata přednášky jsou:

/ orffovský instrumentář ze současného pohledu
/ rytmické postupy atraktivně a pochopitelně
/ magie groovu
/ digitální hudba
/ praktická zkušenost s rytmem
/ hudební improvizace

Poznámka:

Partnerem a pořadatelem je Vzdělávání a vydavatelství INFRA https://www.infracz.cz .

 

Cenu semináře Vám zašleme na vyžádání, liší se podle počtu osob.

>>> Kontakt pro objednávky