Jak na Rytmus a Jazz - jednodenní

Jak na Rytmus a Jazz - jednodenní

Přednáškový pořad určený učitelům a vychovatelům

Tento pořad je názornou přednáškou o délce 3x 45 minut.

Jeho smyslem poskytnout inspiraci těm učitelům, kteří hledají nové cesty, jak pracovat s mládeží a prezentovat jí hudbu a rytmus. A to nejen současnou hudbu, ale například také klasiku. Pořad ukazuje, jak lze pracovat s různými hudebními styly, nebo jak lze pojmout záležitost tak tradiční, jako je Orffova škola, její rytmický potenciál a instrumentář

Témata přednášky jsou:

/ orffovský instrumentář ze současného pohledu
/ rytmické postupy atraktivně a pochopitelně
/ magie groovu
/ digitální hudba
/ praktická zkušenost s rytmem
/ hudební improvizace

 

>>> Kontakt pro objednávky