Jak na Rytmus a Jazz - dvoudenní

Jak na Rytmus a Jazz - dvoudenní

Pořad Jak na Rytmus a Jazz lze také realizovat také formou jedno, či dvoudenního workshopu.

Jazz a latino americká hudba, seminář a praktický kurz   

Příklad: osnova dvoudenního pořadu

Sobota dopoledne: Rytmus a práce s rytmy, teorie + praxe, dotazy k tématu.
Sobota odpoledne: Historie jazzu, nejdůležitější jazzové skladby, jak poslouchat jazz, dotazy k tématu.
Neděle dopoledne: Kouzla jazzové harmonie a jazzových forem, sluchová a tvůrčí průprava, dotazy k tématu.
Neděle odpoledne: Hudební improvizace, procvičování souhry, rozvíjení hudební paměti, nácvik jednoduchých témat, dotazy k tématu.

Pomůcky
Povinné: sešit, notový sešit, základní rytmický nástroj (dřívka, tamburína, paličky)
Doporučené: další hudební nástroj vlastní hudební materiály pro zpracování přímo na semináři

Tento seminář se zabývá jazzem jak po teoretické, tak po praktické stránce. Skládá se z informačních bloků, ukázek, praktické práce a zpracování návodů. Lektor čerpá především z vlastních praktických zkušeností. Důležitou součástí každého bloku je také část „dotazy k tématu,“ v rámci které dojde nejen na otázky, ale také na vzájemná sdělení a konzultace názorů a zkušeností mezi účastníky.

 

>>> Kontakt pro objednávky