Woodklang - alternativní přístup k orffovským metodám - dvoudenní

Woodklang - alternativní přístup k orffovským metodám - dvoudenní

Woodklang - alternativní přístup k orffovským metodám - dvoudenní přednáškový workshop

Prezenční seminář a workshop

Lektor: Ing. Bc. Michal Filek  

SEMINÁŘ PŘEDSTAVÍ:  a) ideová východiska konceptu,  b) metodiku konceptu,  c) pomůcky jež je vhodné při výuce a cvičeních používat,  d) možnosti tvorby a osobního rozvoje v hudební oblasti, jež koncept nabízí a preferuje.    
HLAVNÍ PŘÍNOSY:  a) umenšení vlivu scholastického přístupu k výuce a rozvoji hudebnosti,  b) poznání souhrnu metod, jež více než pouhou hrou jsou způsobem aktivního poznávání hudební oblasti, sebepoznání a komunikace,  c) uvědomění si, že hudba, to nejsou jen frekvence, noty, zvuky a rytmy, ale i pocity, dojmy a komunikace,  d) inspirace k modernizaci výukových plánů již praktikujících hudebních pedagogů a terapeutů.

Osnova dvoudenního pořadu

První den dopoledne: teorie / porovnání přístupů k dané oblasti v době vzniku Orffovy metody se situací v současnosti /  co ze starších metod lze považovat za POKLAD, a co je proto třeba ZACHOVAT / zamyšlení nad tím, co by bylo dobré UPRAVIT, či změnit, vzhledem k posunu paradigmat, změnám ve společnosti, a potřebám osob, na něž současný pedagog působí / dotazy k tématu
První den odpoledne: základní orientace v metodice a postupech, jež fungují v kontextu aktuálních generací žáků a studentů  /  specifika a potřeby jednotlivých skupinpraxe práce s rytmy / shrnutí / dotazy k tématu
Druhý den dopoledne: ukázky originálních cvičení a her, návody a demonstrace nácviku  /  kouzla harmonie, formy, sluchová a tvůrčí průprava, hudební improvizace, dotazy k tématu
Druhý den odpoledne: instrumentář hudebních nástrojů, které Woodklang využívá a další doporučené nástroje / procvičování souhra, hudební paměti, nácvik jednoduchých témat, dotazy k tématu.

Pomůcky
Povinné: sešit, notový sešit, psací potřeby
Nepovinné: rytmický nástroj (dřívka, tamburína, paličky) další hudební nástroj vlastní hudební materiály

Tento seminář se zabývá také jazzem jak po teoretické, tak po praktické stránce. Skládá se z informačních bloků, ukázek, praktické práce a zpracování návodů. Lektor čerpá především z vlastních praktických zkušeností. Důležitou součástí každého bloku je také část „dotazy k tématu,“ v rámci které dojde nejen na otázky, ale také na vzájemná sdělení a konzultace názorů a zkušeností mezi účastníky.

 

Cenu semináře Vám zašleme na vyžádání, liší se podle počtu osob.

>>> Kontakt pro objednávky