Porotce paní Šárka Kociánová

09.02.2014 16:22

Představení porotce
Paní Mgr.Šárka Kociánová je šéfredaktorkou odborného měsíčníku Poradce ředitelky, prvního odborného časopisu na trhu pro ředitelky mateřských škol poskytující aktuální informace z oblasti předškolního vzdělávání. www.forum-media.cz .

Komentář paní Šárky Kociánové
Domnívám se, že vzhledem k absenci jakékoli kategorizace nelze objektivně stanovovat pořadí a hodnotit výkony zúčastněných, neboť jsou nesouměřitelné. Podle mého názoru je úžasné, že v dnešní době, která je na jednu stranu hektická a na stranu druhou inertní, se najdou lidé, kteří si užívají čirou radost z hudby, pohybu, rytmu, ale také nadšení ze společného díla či prožitku.
A jsem ráda, že řadě dospělých stále záleží na tom, aby dětem a mladým ukazovali možnosti smysluplného a radostného využití volného času. Přimlouvám se proto za ocenění všech videí:-), nicméně mám-li vyzdvihnout ta, která mě osobně oslovila nejvíce, pak (bez určení pořadí) favorizuji jihlavskou ZŠ speciální a praktickou díky úžasnému pedagogickému vedení, spontaneitě projevu hráčů a celkové nesmírně léčivé, přejícné atmosféře a součinnosti, která z videa tryskala; invenci, nápaditost, promyšlený scénář, rozmanité využití rytmických „nástrojů“ i výborné výkony zúčastněných oceňuji v případě strakonické základní školy a konečně obdivuji nadšení a bezprostřednost dětí z MŠ Varnsdorf i schopnost paní učitelky udržet své malé svěřence vysoce zaujaté, soustředěné a spolupracující.