Porotce paní Jana Hnilicová

09.02.2014 17:37

Představení porotce:

Paní Ing. Jana Hnilicová je profesí středoškolským a vysokoškolským pedagogem, s 30 letou praxí. Dále je mediálním pedagogem s 15 letou praxí a je porotcem amatérských filmů na filmových soutěžích doma a v zahraničí. Je také předsedkyní občanského sdružení Asociace české videokultury MEDIALOG o.s.  https://www.videoculture.cz

Komentář paní Hnilicové

Je výborné, že takovýto projekt existuje, neboť dříve byla hudební výchova na školách často podceňována a suplována. Díky tomuto video-vhledu se ukazuje, že to přece jen není až tak hrozné! Nadšení žáků, studentů, jejich pedagogů, moderním přístupům vedení škol – PŘÍMO OTEVÍRÁ  nevyčerpatelné zdroje lidské kreativity i přes časové prodlevy způsobené různými vzdělávacími trendy.

Děkuji za důvěru, že jsem mohla být s hravými videi. Při udělování pořadí jsem dala přednost hudebnímu příběhu, využití rytmických nástrojů ve skupinách dětí, atd. Nehodnotila jsem vůbec kvalitu záznamu, ani to, že se video-záznam nepodařil celý přehrát.
V Praze dne 30.1.2014 

Stanovení pořadí videí dle paní Ing. Jany Hnilicové

 1. Děti hrají na cajon, zaslala paní učitelka Karla Harajdová, ŽS Dukelská, Strakonice. ( K ) / 5:27 min

Toto video má svůj vlastní námět a scénář. Na pozadí snu/představy chlapce- Martina Nováka  a „tikání“ chronometru se rytmus prolíná do všech školních činností – často i méně oblíbených a nudných (chemie, praktické činnosti, apod.). Nakonec se zpětnou linkou v tělocvičně uplatní v rytmickém gradování všechny rekvizity, které děti znají z těchto činností (od skleniček, tyčí map) až po skutečný rytmický nástroj-cajon, který nakonec proměnil chlapcův sen v realitu. Výborný projekt – je vidět, že si to děti užily, že jejich škola žije a bylo zapojeno více žáků. Ocenit je zapotřebí i choreografii skupiny a herecký výkon Martina Nováka PRVNÍ MÍSTO.

 1. Gymnázium Teplice 2. B – kvarta / zaslal p. učitel R. Řezníček. ( A) / 6:41 min

Celá kompozice videa byla založena na hudební improvizaci dětí ve skupině cca 24 žáků / asi 7 tříd. V tomto videu je vidět i práce kameramana, kdy máme zprostředkovaně možnost sledovat soustředěnost žáků. Zároveň na pozadí hudby a vhodné kompozici nástrojů si může každý divák představit svůj vlastní vizuální příběh. Od strání na horách až po dovolenou, např.: s rodiči v Thajsku. DRUHÉ MÍSTO

 1. 3.ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava / p. učitel Mertl (D) / 6:41 min

Video Raraši se toho nebojí, jasně ukazuje, že práce s rytmem není této škole neznámá. Žáci za pomoci různých rytmů rozvíjejí hudební téma a tím i zcela nenásilnou formou eliminují své diagnózy – hyperaktivitu, vzdělávací deficit, fyzický handicap, apod. Z tváří hráčů je patrna radost z rytmů, častá zkušenost s touto aktivitou – smích, zapojit se i v již rozběhlé hudební lince, což vyžaduje soustředěnost (dívka s ksilofonem). Dále je velmi zajímavým zjištěním, že v prostoru hudebny jsou i jiní žáci, kteří „pouze“ poslouchají, co produkují jejich vrstevníci… (motivace k další jejich činnosti – pokud nemají jiný vzdělávací deficit). Velmi dobře pedagogicky zvládnutá činnost skupiny- (milé, jemné bez afektu). Rytmus boří mýty o neschopnosti lidí s různými vzdělávacími problémy. TŘETÍ MÍSTO

 1. Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín - 2.ročník. / pan učitel Josef Ilčík ( E ) / 4:26 min

Video Vánoční ladění a) v detailnějším záběru je patrna z tváře hráčů radost z jejich hudebního snažení i dobře slyšitelná a propracovaná hudební linka, b) zapojení jiných žáků s dalšími hudebními nástroji, c) totéž je i v poslední ukázce. Můžeme se pouze domnívat, že jde o skupinu vybraných dětí. Hudebníci působí velmi strnulým dojmem patrně soustředěností na podání perfektního výkonu. Nicméně rytmické nástroje zapojeny byly, projevené hudební dovednosti výborné. Toto video by mohlo sloužit ostatním školám jako zdroj inspirace. Jak na to…. UZNÁNÍ

 1. 5.MŠ Varnsdorf, třída p. uč. S. Adámkové (H) / 5: 38 min 

P. učitelka zcela otevřeně přiznává, proč se přihlásili do soutěže. Je obdivuhodné jak tyto malé děti zvládly nejprve pohybové dovednosti rukou, pak i slyšitelný úder, následně pak i do rytmu, následně pak v souladu se skupinou. K tomu ještě i zpěv. (Kamera snímá i detail na ruku). Jde vlastně o zvládnutí několika dětských dovedností dohromady. P. učitelka zaslouží uznání. Na video se nelze dodívat do konce. Opakovaně se hlásí chyba. UZNÁNÍ

 1. ZŠ Usov / p. učitel Kalousek (B) / 3:14 min 

Na pozadí reprodukované hudby zapojení rytmických cajonů, v kombinaci i se zpěvem. Skupina je mix od malých dětí (cca 4-5 třída) až po starší asi 7 třída. Ukázka plošného využití rytmických nástrojů bez ohledu na věk a hudební dovednosti dětí.

 1. 7.ZŠ Grafická, Praha 5 / p. učitelka H. Kuglerová (C1) / 1:35 min

Z tohoto videa není patrno, zda-li jde o volnočasovou aktivitu skupiny 3 mladých Romů nebo o výuku všech žáků dohromady v rámci hudební výchovy.

 1. 8.ZŠ Grafická, Praha 5 / p. učitel F. Kroščen (C2) / 1:35 min

Z tohoto videa je již patrno větší zapojení žáků z různých tříd 1. A 2. stupně. Rytmicky „vedou“ starší žáci, což není vůbec na škodu neb platí pravidlo učíme se navzájem!

 1. 9.Cajon sólo, Ondra. Purkyňovo gymnázium Strážnice. (F) / 1:50 min   

Bohužel toto video nelze číst v řadě zveřejněných videí. Pouze přímo ze školy. Z této práce je patrno, že jde o studentskou aktivitu, kterou je zapotřebí ocenit (videozáznam-smích, apod). Dále Ondra má obvaz na ruce, vypadá to, že v pozadí u kameramana někdo hraje zároveň s ním. Nesedí mi na úraz na ruce úroveň zvuku. Vtipné studentům podobné video.

 1. 10.Dětský domov Ivančice, p. vych. K. Valsová. (G) / 1:43 min 

Video ukázka –spontánní využití rytmických nástrojů a cajonu u dětí v jejich volnočasové aktivitě. Dále je patrno, že i ve volném čase se můžeme na základě rytmů sami se sebou dobře bavit.

 1. 11.Purkyňovo gymnázium Strážnice, třída V. Trumpeše - prima (I) / 1:21 min

Dvojice rytmických hráčů. Podle potlesku na závěr lze usoudit, že měli posluchače. V závěru klipu je i poděkování za shlédnutí.

 1. 12.Purkyňovo gymnázium Strážnice, třída V. Trumpeše (J1) / 1:29 min

Toto video je podobné předchozímu, ukázat základní rytmickou dovednost a tu zapojit do třídy. Na videu je zajímavé, že někteří se „vezou“ a vůbec to nevadí. Neruší, sedí v pozadí na lavicích, různě se rytmicky kolébají, zkrátka jsou při tom, i když se jim nechce přímo produkovat. P. učitel vede tón na klávesovém nástroji. (Pat a Mat).

 1. 13.  Purkyňovo gymnázium Strážnice, třída V. Trumpeše- Barbora (J2) / 2:01 min

Opět jako v případě klipu 8 – se mi zdá, že zvuk „pokulhává“ k obrazu. Může to být způsobeno i zešikmeným stropem- půdní vestavba, nebo zvuk je mixován do obrazu později nebo vůbec nerozumím zvuku produkovaným cajonem.