Porotce paní Eva Neumann

06.02.2014 19:34

Představení porotce:
Bc.Eva Neumann - spolupracovnice projektu Rytmus a Jazz, již téměř deset let pracuje s dětmi. Zabývá se na dětmi postiženými autismem.


Komentář paní Neumann
Po dlouhém uvažování a srovnávání jsem vybrala jako první nejlepší video ze  ZŠ Grafická pod označením C1. Myslím si, že je zde vidět velký talent, rytmus  a cit pro hudbu na bicí i na ostatní nástroje.

Jako druhé jsem vybrala video E z Hodonína, kde se mi líbila synchronizace nástrojů i dobrá kvalita videa a střihu.

Vybrat třetí video bylo nejtěžší, vzhledem k různorodosti přihlášených. Nakonec jsem vybrala video I, Třída prima: duet dětí na cajon z Gymnázia Strážnice.

Pro speciální cenu bych navrhla video D ze ZŠ speciální a praktické Jihlava za dokonalou ukázku, jak se hudba, rytmus a cajony dají využít nejen pro hraní jako takové, ale i pro zábavu a terapii.