Hodnotící a poradenský tým soutěže

10.02.2014 16:36

Soutěž pro děti a mládež v Česku a na Slovensku


Hodnotící a poradenský tým soutěže:

Ing. Jana Hlinicová
Předsedkyně občanského sdružení Asociace české videokultury MEDIALOG o.s.  
www.videoculture.cz

Mgr. Šárka Kociánová
šéfredaktorka odborného měsíčníku Poradce ředitelky MŠ
www.forum-media.cz

Mgr. Luděk Bohovič
šéfredaktor měsíčníku Music Store: www.music-store.cz

Mgr. Martin Šmíd
ředitel základní školy TGM Praha: www.zstgm7.cz

Prof. Avidan U. Neumann
vysokoškolský pedagog, vědec, Israel, Německo:
https://www.biu.ac.il/faculty/neumann/

Bc. Eva Neumann Spolupracocnice projektu https://rytmus-a-jazz.webnode.cz/


Mgr. Jan Kysela
kytarista a hudební pedagog
https://jankysela.cz

Dita Stejskalová
sólová zpěvačka, alt
https://mma-prague.com/cz/dita-stejskalova-alt-solo

Mgr. Milada Procházková
violoncellistka, hudební pedagog, členka souboru Rubin Quartet:
www.rubin-strings.com

Mgr. Jana Janků
mezzosopránistka, sólistka a umělecká vedoucí sdružení Musica Poetica, Spolupracuje s Českou televizí a rozhlasem, podílela se na několika dokumentech ČT.
www.janajanku.euweb.cz

Michal Filek
kontrabasista, publicista, hudební pedagog.
https://michal-filek.byl.cz/

Marie Filková
hudební pedagog,
jednatelka agentury MMAP s.r.o.
https://mma-prague.com/