Struktura String Bandu Pražských Akademiků

Struktura String Bandu Pražských Akademiků

Členové BANDU

Členem BANDU se může stát rezident Hl.m.Prahy, který dosáhl věku 50 let a stávající členové BANDU s tím souhlasí. Případné nejasnosti se řeší hlasováním členů bandu. 

Členové Bandu v roce 2020

Mgr. André Matějíček, Mudr. Luboš Tamele, Bc. Milada Karez, Ing.Bc. Michal Filek, Ing. Jan Myslík, Doc. Pavel Zakharov.   

Dorostenci BANDU

Dorostencem Pražských akademiků se může stát rezident Hl.m.Prahy, který dosáhl věku 50 let a členové BANDU s jeho zařazením souhlasí. Případné nejasnosti se řeší hlasováním členů bandu. 

Základna dorostenců String Bandu Pražských Akademiků

Dorostenci se společně scházejí, pořádají se pro ně hudební semináře a hromadné výukové lekce, BAND jim pomáhá s výběrem nástrojů a vybavení.

Hosté BANDU

Hostem String Bandu Pražských akademiků se může stát rezident České republiky, který dosáhl věku 40 let a BAND mu udělí statut hosta. Případné nejasnosti se řeší hlasováním členů bandu. 

Fanklub String Bandu Pražských Akademiků

Členy Fanklubu se mohou stát chlapci a děvčata, kteří dosáhli věku 50 let.

Přítelem BANDU se může stát každá osoba s bydlištěm na území České republiky.

Případné nejasnosti se řeší hlasováním členů bandu.

Pokračovat dále >>>
 
Přejít na:
>>> String Band of Prague Academics
>>> Aktivity a projekty String Bandu Pražských Akademiků
>>> Produkce String Bandu Pražských Akademiků

>>> Ceník a služby String Bandu Pražských Akademíků

>>> Pořady pro seniory

>>> Kontakt pro objednávky