Rytmus v jazzu a latině - skupinový kurz

Tato interaktivní přednáška zahrnuje ukázky hudebních rytmů a skladeb, které se v běžné produkci rádia či televize nevyskytují a především se věnuje jejich rytmické stránce. Je určena do poslucháren, pro maximálně 50 dětí a trvá kolem 50 minut.

Studenti se na ní mohou zblízka seznámit se běžnými i exotickými typy perkusních hudebních nástrojů a vyzkoušet si, jak se na ně hraje. Jedná se o styly jako samba, rumba, swing, bossa nova, starý rokenrol, atd. Každý školák zde má možnost na vlastní kůži si vyzkoušet, jak složité je, pouhé udržení se v rytmu. Osobní zkušenost s rytmem je pro některé děti zážitkem. Objeví zde vlastnosti, které by jinak zůstaly ukryty.

Děti také budou tvořit rytmické týmy, každý se specifickou rytmickou funkcí, což velmi napomáhá smyslu pro souhru. Přednášející hudebníci se zároveň stávají dirigenty a koordinátory společného muzicírování žákovského týmu a pomáhají s rytmickými pokusy. Žáci se komunikací a aktivním přístupem sami přesvědčí, že jsou schopni hudbu nejen poslouchat, ale zároveň se na ní spolupodílet, což je pro ně zábavnější, než pouhý pasivní poslech. Společné rytmizování ve skupinách, navíc podporuje vzájemnou soudržnost, týmovou spolupráci a také zvyšuje schopnost koncentrace. Děti si rytmus vyzkouší a přidají se k muzikantům hrou na jednoduché ozvučné nástroje, perkuse, ale třeba i hrou na tělo. Hudbu mohou doprovodit také tleskáním či luskáním.


Přednáškový workshop má tři verze – pro I.stupeň, pro II. stupeň a pro střední školy. Jeho koncepce volně navazuje na koncertní workshop, viz: www.rytmus-a-jazz.webnode.cz/verze-koncertu/
Velmi přínosné například je, realizovat nejprve v kulturním domě koncert pro celou školu a potom zorganizovat pro vybrané děti, které se o rytmus blíže zajímají tento přednáškový workshop s více individuálním přístupem.