Produkce String Bandu Pražských Akademiků

Produkce String Bandu Pražských Akademiků

Produkční tým BANDU

a) - Koncertní manažer BANDU

b) - Manažer fanklubu a družstva dorostenců

c) - Marketingový manažer

d) - Manažer účetnictví

e) - Cestovní manažer organizátor akcí

a) Úkoly koncertního manažera BANDU

Vyhledávání odběratelů, uzavírání smluvních vztahů k hudebním akcím, dohled nad plněním smluvních závazků, vedení agendy odběratelů. 

b) Úkoly manažera fanklubu a družstva dorostenců

Vyhledávání a kontakty se sympatizanty BANDU, vedení agendy členů a přátel fanklubu, rozesílání pozvánek a udržování činnosti FANKLUBU. 

c) Úkoly marketingového manažera

Tvorba image a vnější podoby BANDU, kampaně, reklama, tvorba reklamních předmětů, propojování BANDU se sponzory, donátory a dalšími subjekty.

d) Úkoly manažera účetnictví

Dohled nad neziskovostí projektu, daně, účetnictví, poradenství.

e) Úkoly cestovního manažera a organizátora akcí

Práce v terénu, dohled na akcích, organizace akcí.

 

Financování BANDU

Náklady

a) Amortizace nástrojů a vybavení = 1 % z obvyklé ceny vybavení (25.000-Kč) za hodinu vystoupení  (250 Kč / hodina ) .

Poznámka: hudební nástroje hudebník využívá po celý rok a) na přípravu b) na vystoupení. Předpokládaný průměrný  počet vystoupení v jednom roce je 25. Odpisový cyklus nástrojů a vybavení je vnitřním předpisem stanoven rovnoměrně na 4 roky.

Viz také:  https://www.danovetipy.cz/clanky/detail/nezdanovane-prijmy-zamestnance-zamestnanecke-benefity-38

b) Dopravné

c) Amortizace kostýmů = 1 % z obvyklé ceny vybavení (4.000-Kč) za hodinu vystoupení (40 Kč / hodina ) .

d) Prostoje a čekání

e) Další prokazatelné náklady: ubytování, stravné, čas strávený prací pro TÝM a PROJEKT, apod.

Odměňování členů produkčního týmu

Výnosy z akcí BANDU se reinvestují do nákladů projektu a členům produkčního týmu se proplácí paušální poměrná část výnosu jako náklad na vynaložený čas.

Modelová situace odměňování

Verze OBÝVÁK 3 hodiny / 3 muzikanti, vystoupení v Praze

Doprava v Praze: paušálně 40-Km:  500-Kč

3 muzikanti a´ 3 hodiny – náklad: (700 x 3) x 3 = 2100 x 3 = 6300-Kč

Doprava + náklad: 500 + 6300 = Celkem 6800-Kč

Dělení odměny:

Muzikant/hodina: 250 + 40 = 290-Kč

3 muzikanti/3 hodiny + dopravné: (750 x 3) + (120 x 3) + 500 = 2250 + 360 + 500 = 3110-Kč

Náhrady pro 1 muzikanta vč. dopravného:  1036,66-Kč

Celkem ve prospěch produkce a projektu:  6800 – 3110 = 3690-Kč


Přejít zpět na:
>>> String Band of Prag ue Academics

Přejít na další:
>>> Aktivity a projekty String Bandu Pražských Akad emiků
>>> Struktura String Bandu Pražských Akademiků

>>> Ceník a služby String Bandu Pražských Akademíků

>>> Pořady pro seniory