Marie Navrátilová, Dis.

Administrace projektů, provoz kanceláře, komunikace a propagace.

E-mail: media.marie  |at|  seznam.cz