Kontrabas neboli basa

Kontrabas neboli basa

Jak vzniká nejhlubší smyčcový nástroj
Jak se na kontrabas hraje.
Jaký je rozdíl mezi konstrukcí houslí a kontrabasu    
Jak se jmenují struny kontrabasu
a další otázka a odpovědi
Pořad trvá 45 minut
V rámci volného pokračování pořadu lze poskytnout rady, jak kontrabas vyrobit.
Na pořad lze dále navázat hudebním pokračováním.