Kontrabas neboli basa - přednáškový pořad pro 1. stupeň ZŠ

Komorní vyprávění s živými ukázkami hry na tento nástroj. Zazní různé styly, různé techniky a způsoby, jak lze hrát na tento nástroj. Posluchači se dozví, že basa nejen tvrdí muziku, je zároveň sólovým nástroje, rytmickým nástrojem a uměleckým předmětem.

Součástí pořadu je vyprávění o historii a současnosti kontrabasu, jeho stavbě, stylech hry a využití v hudbě. Mnoho lidí si myslí, že kontrabas a baskytara jsou stejné nástroje, protože plní v podstatě stejnou funkci a tóny jsou na hmatníku na stejném místě. Jsou to však dva dost odlišné nástroje, každý se hodí do jiného stylu hudby. To a ještě mnohem více, se posluchači dozví v pořadu Kontrabas neboli basa. Někteří studenti si mohou během koncertu, hru na kontrabas také sami vyzkoušet. Pořad je veden ve spíše zábavnější formě.

Délka pořadu je cca 50 min.