Pořady pro učitele

Jak na Rytmus a Jazz

Přednáškový pořad určený učitelům a vychovatelům

 

Tento pořad je názornou přednáškou o délce 2x 45 minut.

Jeho smyslem poskytnout inspiraci těm učitelům, kteří hledají nové cesty, jak pracovat s mládeží a prezentovat jí hudbu a rytmus. A to nejen současnou hudbu, ale například také klasiku. Pořad ukazuje, jak lze pracovat s různými hudebními styly, nebo jak lze pojmout záležitost tak tradiční, jako je Orffova škola, její rytmický potenciál a instrumentář

Témata přednášky jsou:

/ orffovský instrumentář ze současného pohledu
/ rytmické postupy atraktivně a pochopitelně
/ magie groovu
/ digitální hudba
/ praktická zkušenost s rytmem
/ hudební improvizace

 

Pořad lze také realizovat také formou jedno, či dvoudenního workshopu.

 

Osnova dvoudenního pořadu nazvaného

Jazz a latino americká hudba, seminář a praktický kurz     

Sobota dopoledne
Rytmus a práce s rytmy, teorie + praxe, dotazy k tématu.

Sobota odpoledne
Historie jazzu, nejdůležitější jazzové skladby, jak poslouchat jazz, dotazy k tématu.

Neděle dopoledne
Kouzla jazzové harmonie a jazzových forem, sluchová a tvůrčí průprava, dotazy k tématu.

Neděle odpoledne
Hudební improvizace, procvičování souhry, rozvíjení hudební paměti, nácvik jednoduchých témat, dotazy k tématu.

Pomůcky
Povinné: sešit, notový sešit
Doporučené: rytmický hudební nástroj (dřívka, tamburína, paličky) či jiný hudební nástroj
vlastní hudební materiály pro zpracování přímo na semináři

Tento seminář se zabývá jazzem jak po teoretické, tak po praktické stránce. Skládá se z informačních bloků, ukázek, praktické práce a zpracování návodů. Lektor čerpá především z vlastních praktických zkušeností. Důležitou součástí každého bloku je také část „dotazy k tématu,“ v rámci které dojde nejen na otázky, ale také na vzájemná sdělení a konzultace názorů a zkušeností mezi účastníky.

HUDEBNĚ - DRAMATICKÉ TERAPIE

Dvouletý kurz
Pátý běh systemického výcviku pro pedagogy, psychology, lékaře a pro další zájemce o osobní rozvoj.
Hlavním lektorem je: Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský.
V Praze, od 14. 10. 2016 do 17. 6. 2018

Obsah:
Nové pohledy na výchovu, terapii, i na sebe sama
Nácvik hudebně dramatických her a metod, podporujících zdravé sebepojetí jednotlivců i skupiny
Konstelace s hudbou a systemický přístup v praxi
Externí lektoři: Ing. P. Piňos, MUDr. M. Litovová, PhDr. M. Lipský Ph.D. a Dis B. Procházková. Supervize: MUDr. Marcela Litovová.

Příhlášly ZDE
Další informace ZDE