Koncertní pořady pro I. stupně ZŠ a pro speciální školy

Bubnování není žádná věda, ale bez rytmu se hudba dělat nedá!

Koncertní dílna, určená žákům I. stupně základních škol a pro speciální školy
Verze interaktivního pořadu pro mládež prvního stupně ZŠ je o  poznávání - od zajímavých hudebních nástrojů, hudebních stylů, až po osobní zkušenost s rytmy, které znějí zajímavě či exoticky. Důležité je děti zapojit a zkoušet, jak jsou na tom s rytmem v jednoduchých písničkách, jestli se v něm udrží, jak intonují, zkrátka jestli jsou muzikální. Při muzicírování na pódiu jim pomáhá hudebník/asistent, dohlíží, jestli nástroj správně používají a hraje s nimi.
Děti na prvním stupni jsou velmi vnímavé a většina toho, s čím se na tomto koncertním, interaktivním pořadu setkají, je pro ně zcela novou záležitosti. Verze pořadu pro mládež prvního stupně ZŠ je tudíž především o poznávání nového. Od hudebních nástrojů, pódiové techniky, hudebních stylů, až po osobní zkušenost s rytmy, které znějí zajímavě či exoticky. Při tomto vystoupení se děti do hudby také samy zapojí. Během koncertu si budou moci vyzkoušet ozvučné a perkusní hudební nástroje. Ty z nich, které budou aktivní, si jako prémii za snahu,  nebo za obzvlášť dobrý výkon nějakou perkusi odnesou domů, na památku a pro další rytmické pokusy. Děti se rozdělí, na několik rytmických skupin, týmů a během hudební produkce si zamuzicírují spolu s umělci a vytvoří tak společný rytmický orchestr.
Cílem tohoto koncertního workshopu je dostat do povědomí velmi mladého posluchače smysl pro rytmus v moderní hudbě. Ukázat mu, že existují hudební styly, které jsou odlišné od většiny hudby známé z rádia a televize. Sdělit mu, jak a kde moderní hudba (latin, jazz, jihoamerická hudba) vznikla a inspirovat ho k vyhledávání dalších hudebních zážitků
Nejlepší a nejaktivnější děti si odnesou domů na památku jednoduchý perkusní nástroj. Délka pořadu je cca 50 min.

Bubnujeme na cajony

Muzika je jenom jedna, aneb jak je to s hudebními škatulkami 1

Koncert pro žáky I. stupně základních škol a pro speciální školy
Tento koncert se věnuje hranicím mezi hudebními žánry, které vytvářejí zbytečnou bariéru ve vnímání hudby. Hudba je jen jedna -dobrá, nebo -špatná a hudební styly a žánry jsou pouze jakýmsi vodítkem, jak se v ní vyznat.
Žáci si při koncertu poslechnou živé hraní a uvědomí si, kde končí jeden a začíná druhý styl. Od lidovek a folklóru přes klasiku a jazz. Koncert je opět interaktivní, děti se svými znalostmi a hudebními dovednostmi zapojí. Opět za pomoci asistentky, která jim pomáhá při hudebních pokusech.
Pořad doplňuje osnovy hudební výchovy. Délka pořadu je cca 50 min.

Cool jazz, Latin, nebo Swing, co víme a nevíme o jazzu 1

Výchovný koncert sdružení Rytmus a Jazz, určený žákům od I. stupně základních škol a pro speciální školy
Interaktivní koncert s povídáním o jazzu, popu a latinskoamerické hudbě, slavných skladbách a interpretech a hlavně o všudypřítomném rytmu, který je základem všech písní. Délka pořadu cca 55 min.

Koncerty pro II.stupeň ZŠ a střední školy

Cool jazz, Latin, nebo Swing, co víme a nevíme o jazzu 2

Koncertní pořad členů sdružení Rytmus a Jazz, určený žákům II. stupně ZŠ a studentům středních škol

Tento koncertní pořad se velmi podobá standardnímu vystoupení. Rozdíl je v tom, že se zde popisuje, vysvětluje a hovoří o hudbě. Středoškolák i žák II. stupně, by měl znát některé rytmy a melodie patřící ke klasickému fondu jazzové a swingové hudby. Měl by se orientovat v rytmech a umět k nim přiřadit např. názvy tanců. I zde platí, že pouze pasívní poslech hudby nemá v tomto případě smysl, studenti bývají vyzváni ke spolupráci, a někteří z nich si mohou také zamuzicírovat s umělci na pódiu. Také součástí tohoto koncertu je hra na perkusní hudební nástroje a prémie pro několik nejlepších.

Mládež umí být buď velmi kritickým, nebo naopak pasívním publikem. Proto hudebníci v tomto pořadu kladou důraz na správný dynamický úvod a také okamžité zapojení do akce. Tyto koncerty jsou především o moderním pohledu na věci, správném rytmu a také o improvizaci. Pasívní poslech hudby nemá je zde nahrazován nenásilnou spoluprací tleskáním a podobně. Žáci by měli být již od II. stupně ZŠ, schopni, rozeznat styly a hudební výrazové prostředky jednotlivých oborů jazzu. Během koncertu se lehce dotkneme i znalosti z hudební teorie.

Důraz je kladen především na kvalitu a pravdivost, protože účinkující si velmi dobře uvědomují, jak je kvalita jimi odvedeného výkonu důležitá pro další vývoj mladých posluchačů. Staršímu žákovi sice stále co vysvětlovat, avšak toto vystoupení nezabředává do popisů, spíše naznačuje a upozorňuje.

Zazní některé rytmy a melodie patřící ke klasickému fondu, rytmy a k nim přiřazené názvy tanců. Společně s tím zazní také vlastní, autorským repertoár přítomných umělců. Délka pořadu cca 55 min.

Muzika je jenom jedna, aneb jak je to s hudebními škatulkami 2

Koncertní pořad, určený žákům II. stupně ZŠ a studentům středních škol

“Škatulkováním “v hudbě se různé hudební žánry staví proti sobě a zbytečně se vytvářejí mezi různými hudebními obory hranice. Jeho cílem je seznámit žáky s kvalitní hudební produkcí různých druhů hudby – od lidovek a folklóru přes klasiku a jazz. Pořad doplňuje osnovy hudební výchovy.

Dospívající divák má již svoje vzory a domnívá se, že si pevně stojí za svým názorem. Často však nezná souvislosti, netuší, co ovlivňovalo jeho vrstevníky před padesáti, či více lety. Někteří žáci vůbec neznají rytmy jako samba, rumba, rock´n´roll, swing, calypso, atd. Zde je poznají a budou si je moci také sami zkusit zahrát.

Mládež umí být velmi kritickým publikem. Proto hudebníci v tomto pořadu kladou velký důraz na správný úvod a na příznivou atmosféru, aby se mladé posluchačstvo nenudilo a aby se v něm vzbudil zájem o nové hudební styly. Umělci postupně seznamují své posluchače s různými typy rytmů specifických pro různé hudební žánry. Zároveň představují hudební styly hudby 20. století. Při tomto koncertním workshopu si žáci, stejně jako při koncertech pro 1. stupeň, budou moci vyzkoušet perkuse a sami si ověřit, jak jsou na tom s rytmem. I zde platí, že několik nejlepších dětí si odnese domů na památku jednoduchý perkusní nástroj. Pojmy, které by si měl divák z tohoto koncertu zapamatovat, jsou například: rumba, samba, walz, valčík, swing, jazz . . . .  atd.
Délka pořadu cca 60 min.

Kytara + baskytara napříč styly

Koncertní exhibice, určená žákům II. stupně ZŠ a studentům středních škol

Koncert obsahuje ukázky slavných sól a skladeb pro kytaru a basovou kytaru. Zazní skladby mnoha žánrů, od klasické kytary, flamengo, country, jazz, rock, metal, groove a podobně. Posluchači si poslechnou, co dokáže se zvukem udělat moderní technika a také, jak lze zvuk upravovat bez technických prostředků. Délka pořadu cca 60 min.