Informace o kultuře a vzdělávání v oblasti kultury

Přednášky, semináře a výukové akce

Úvod do kulturní regionalistiky - vzdělávací cyklus

Úvod do KULTURNÍ REGIONALISTIKY - osnova vzdělávacího cyklu (pohled odráží také specifika ČR) Blok 1: Úvod do tématu, vymezení základních pojmů, teorie regionu a kulturního regionu, pojem regionální kultury, typy regionů, regionalizace, regionální identita. Blok 2: Regionální a oblastní kulturní...