Přednáška "Rytmus a Jazz" školám + Cajon Workshop

Cajon Workshop

Rytmická dílna „workshop“ je výukový pořad o rytmu, určený pro kolektivy maximálně do 25 dětí. Podmínkou pro její realizaci je, aby alespoň polovina účastníků měla k dispozici cajon. Účastníci workshopu sedí proti lektorovi, který předvádí, jak se na tento zajímavý nástroj hraje. Práce s posluchači je jak kolektivní, tak individuální.  

Workshop trvá přibližně 50 minut
Jeho první část se věnuje jednoduchým rytmům, druhá část se věnuje komplikovanějším rytmům a také individuální práci a posluchači.

Workshop je inspirativní nejen pro žáky, ale také pro učitele

Technické podmínky
/ vyvýšené místo
/ aparatura pro mluvené slovo s jedním mikrofonem a stojanem
/ místnost jednoduše přístupná z parkoviště
/ během jedné návštěvy lze realizovat maximálně 3 Workshopy
/ doprava: 9,50-Kč/km
Zájemci o cajonovou dílnu

kontaktujte prosím telefon: nebo e-mail: media.market/zavináč/seznam.cz.

Partner soutěže

Nakladatelství FORUM: www.forum-media.cz

 

Rhythm´N´Jazz, Přednáškový workshop s ukázkami rytmu a individuální výukou

Tato interaktivní přednáška zahrnuje ukázky hudebních rytmů a skladeb, které se v běžné produkci rádia či televize nevyskytují a především se věnuje jejich rytmické stránce. Je určena do poslucháren, pro maximálně 50 dětí a trvá kolem 50 minut.

Studenti se na ní mohou zblízka seznámit se běžnými i exotickými typy perkusních hudebních nástrojů a vyzkoušet si, jak se na ně hraje. Jedná se o styly jako samba, rumba, swing, bossa nova, starý rokenrol, atd. Každý školák zde má možnost na vlastní kůži si vyzkoušet, jak složité je, pouhé udržení se v rytmu. Osobní zkušenost s rytmem je pro některé děti zážitkem. Objeví zde vlastnosti, které by jinak zůstaly ukryty.

Děti také budou tvořit rytmické týmy, každý se specifickou rytmickou funkcí, což velmi napomáhá smyslu pro souhru. Přednášející hudebníci se zároveň stávají dirigenty a koordinátory společného muzicírování žákovského týmu a pomáhají s rytmickými pokusy. Žáci se komunikací a aktivním přístupem sami přesvědčí, že jsou schopni hudbu nejen poslouchat, ale zároveň se na ní spolupodílet, což je pro ně zábavnější, než pouhý pasivní poslech. Společné rytmizování ve skupinách, navíc podporuje vzájemnou soudržnost, týmovou spolupráci a také zvyšuje schopnost koncentrace. Děti si rytmus vyzkouší a přidají se k muzikantům hrou na jednoduché ozvučné nástroje, perkuse, ale třeba i hrou na tělo. Hudbu mohou doprovodit také tleskáním či luskáním.


Přednáškový workshop má tři verze – pro I.stupeň, pro II. stupeň a pro střední školy. Jeho koncepce volně navazuje na koncertní workshop, viz: www.rytmus-a-jazz.webnode.cz/verze-koncertu/
Velmi přínosné například je, realizovat nejprve v kulturním domě koncert pro celou školu a potom zorganizovat pro vybrané děti, které se o rytmus blíže zajímají tento přednáškový workshop s více individuálním přístupem.

Přednášku lze dále rozvinout, v přednáškový seriál a také lze zájemcům pomoci a poradit jak pokračovat v procvičování rytmu. Zároveň je zde možné získat rady, kde a jaké hudební vybavení pořídit, jak ho získat v co nejvyšší kvalitě a za co nejvýhodnější cenu.

Rhythm´N´Jazz meeting je o úzkém kontaktu a o předávání konkrétnějších informací.

 

Jak hrát na cajon?

Lekce 1